Posudek – tábor, škola v přírodě

Posuzování  zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Je potřeba mít doloženy aktuální zprávy od specialistů a mít splněnou poslední preventivní prohlídku. Na event. klinickém vyšetření se omluvíme individuálně.

Platnost posudku je 2 roky (pokud nedojde k zásadní změně zdravotního stavu), proto doporučujeme udělat si kopii posudku a nedávat škole nebo na tábor přímo originál. Kopii posudku v tomto dvouletém období vám můžeme vystavit – cena dle aktuálního ceníku.

Při nástupu na tábor, do lázní nebo před školou v přírodě po vás pravděpodobně bude chtít organizátor vypsat tzv . BEZINFEKČNOST DÍTĚTE. Toto prohlášení není v naší kompetenci, bezinfekčnost potvrzuje rodič podle aktuální situace (jak zdravotního stavu dítěte, tak eventuálních kontaktů s nemocnými, karanténou v okolí apod…). Prohlášení nesmí být starší než jeden den před nástupem.