Posudek zdravotní způsobilosti ke sportu

  • Pokud Vaše dítě navštěvuje sportovní klub nebo kroužek, kde vyžadují potvrzení od lékaře, záleží na tom, zda se bude dítě účastnit závodů a bude tedy vykonávat tzv. výkonnostní sport. Pokud je tato aktivita již považována za sport výkonnostní, podle vyhlášky 391/2013 Sb nelze jen „dát razítko“, ale budete potřebovat vystavit Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu.

Vyhláškou jsou dány tzv. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce jako ragby, box, zápas, judo, karate, bojová umění, kdy posudek nemůže vystavit praktický lékař pro děti a dorost, ale je nutné vyšetření u sportovního lékaře, ke kterému budete potřebovat Výpis ze zdravotnické dokumentace.

Klinika sportovní medicíny : tel. 724 099 599

Centrum sportovní a zátěžové medicíny FN Ostrava : tel. 597 372 714

Sportovní ambulance Nemocnice Vítkovice: tel. 720 042 217

  • Pokud se nejedná o sport výkonnostní, ale např. kroužek plavání, tance, cvičení ve školce apod., stačí jen potvrzení, které vystavíme dle aktuálního zdravotního stavu podle poslední preventivní prohlídky. Přítomnost dítěte není potřeba. Cena dle aktuálního ceníku.

Co je potřeba ke sportovní prohlídce u nás:

U vstupní (tedy první prohlídky) –

1/ klidové EKG s popisem dětským kardiologem

– služba není hrazena z veřejného zdravotnictví, tzn. že si ji u daného kardiologa zaplatíte dle jejich ceníku

Ambulance dětské kardiologie FN Ostrava: tel. 537 373 520

Ambulance dětské kardiologie Městská nemocnice Ostrava: tel. 596 192 589

Ambulance dětské kardiologie Nemocnice Vítkovice: tel. 595 633 551

Ambulance dětské kardiologie MUDr. Jaroslava Kunčarová: tel. 595 703 346

2/ vyplněný dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti pro sportovce Podle Lausannského protokolu MOV z r.2004 – můžete si připravit doma nebo vyplníte před vyšetřením u nás

3/ objednat si termín vyšetření u nás, je nutná přítomnost dítěte

(jedinou výjimkou je, pokud od poslední preventivní prohlídky neuběhly více jak 3 měsíce)

Platnost posudku je 1 rok, poté vás bude čekat kontrolní vyšetření. K tomu budeme potřebovat opět aktuálně vyplněný dotazník rizik. V případe, že se nezměnil zdravotní stav během posledního roku či nedošlo k žádným obtížím ve spojení se sportem jako kolapsy, slabosti, nevýkonnost apod., nové EKG není potřeba. Opět ale platí, že je nutné se objednat předem a je nutná přítomnost dítěte.

Cena sportovní prohlídky dle aktuálního ceníku .