Mateřská školka

Lékařské potvrzení k přijetí do mateřské školy

Většina školek má svůj formulář, který dostanete nebo si vytisknete na jejich stránkách.

Pokud školka nemá svůj formulář, využijeme univerzální. Tento formulář využíváme i v případě, když některá školka má toto potvrzení nazváno „posudkem“. O posudek se totiž nejedná, ten má dle zákona zcela jiné náležitosti.

Není potřeba přítomnosti dítěte, pracujeme s dostupnou dokumentaci, pokud je splněna poslední preventivní prohlídka.

Při vyplnění potvrzení do školky se lékař nevyjadřuje k přijetí nebo nepřijetí dítěte do školky. Vypisuje a stvrzuje podpisem jen dané informace – jako očkování, event. alergie, zda dítě vyžaduje nějakou speciální péči.

Pro přijetí dítěte do školky je ze zákona potřeba (pokud se nejedná o předškolní povinný ročník), aby dítě bylo řádně očkováno – tzn. mělo 3x hexavakcínu a 1x MMR (Priorix), pokud nebyla ze zdravotního hlediska kontraindikace k očkování. My pouze potvrdíme skutečnost o provedeném očkování. Další postup je v rukou školky, řídí se Zákonem o ochraně veřejného zdraví a Vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem.

Cena dle aktuálního ceníku.