Pracovnělékařská prohlídka

Pracovnělékařskou vstupní prohlídku můžeme provést jen při práci zařazené do kategorie I. Zaměstnavatel má povinnost vám vystavit žádost o provedení této prohlídky, ve které je jasně určena kategorie práce, kterou budete vykonávat.

Pokud se jedná o kategorii I, můžeme provést prohlídku u nás. V opačném případě je zaměstnavatel povinen zajistit vyšetření u svého lékaře, který mu zajišťuje pracovněprávní služby. Od nás budete potřebovat výpis ze zdravotnické dokumentace.

Cena dle aktuálního ceníku.