Omluvenky do tělesné výchovy

Omluvenky do tělesné výchovy nepíše lékař, pokud se jedná o krátkodobé omluvení např. po nemoci. Stejně jako je to s omluvenkami do školy.

Pokud je ale zdravotní problém delší a dítě nemůže cvičit déle než polovinu školního roku např. z důvodu zlomeniny nebo nějaké chronické nemoci, pak vystavíme Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově na dobu určitou. Je potřeba se domluvit osobně, event. doložit zprávy od specialistů (doporučení chirurga, ortopeda, alergologa apod.).

Tento posudek vystavíme na dobu omezenou: pololetí nebo celý školní rok. Na dobu kratší by mělo škole stačit omluvení rodičem s event. doložením vyjádření specialisty (např. po zlomeninách apod.)

Případně možno vystavit posudek s omezením jen rizikových aktivit (např. dlouhé běhy, skoky apod.)