5 let

Náplní preventivní prohlídky je:

  • Kontrola anamnézy, shrnutí událostí od poslední prevence.
  • Shrnutí sledování u specialistů – prosím, doneste zprávy od všech specialistů, které navštěvujete.
  • Kontrola rodinné anamnézy, při zjištění vyššího kardiovaskulárního rizika (infarkt v rodině v mladším věku, porucha metabolismu tuků, cévní mozková příhoda v mladším věku apod) se domlouváme na vyšetření krve se zaměřením na tukový metabolismus.
  • Vyšetření moči.
  • Klinické vyšetření: kontrola zraku, měření krevního tlaku, zhodnocení růstu, celkové vyšetření včetně vyšetření postury (držení těla), zad atd.
  • V rámci pětileté prevence se hodnotí školní zralost – můžete si připravit obrázek, kde má dítko nakreslit postavičku, popř. se podepsat, pokud již umí. Hodnocení školní zralosti je u nás orientační, pokud máme my nebo vy pochybnosti, doporučíme jistě podrobné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
  • Dále se v pěti letech nabízí screeningové vyšetření sluchu – vyšetření se provádí v ORL ambulancích. Na vyšetření není potřeba žádanka, jen se objednáte na ambulanci. Vyšetření je hrazeno pojišťovnou. Můžete se obrátit na ambulanci MUDr. Schwarzové u nás na Apromedu.

Vyšetření je neinvazivní, vyžaduje jen spolupráci dítěte. Většina pětiletých dětí toto vyšetření zvládne zcela bez problémů. Pro představu Vaši i Vašeho dítěte doporučujeme toto video

Při pětileté prevenci očkujeme. Jedná se o vakcínu Boostrix – přeočkování na tetanus, černý kašel, záškrt. A vakcínu M-M-R – přeočkování na příušnice, zarděnky, spalničky.