Omluvenky

Dle zákona za absenci dítěte ve škole zodpovídá rodič, v případě plnoletosti žák samotný.

Lékař pouze doporučuje dobu, kdy má být dítě mimo kolektiv vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Můžete doložit k omluvence naše vyšetření.

Omluvenky vystavujeme jen na žádost školy, a to u žáků, kde jsou problémy s docházkou. Škola nám musí dodat žádost přímo na daného žáka, že potřebuje potvrzovat absence.

Školy po vás nemohou vyžadovat razítka od lékaře do omluvných listů. Můžete argumentovat tímto platným vyjádřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz/file/37923

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění. Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

1.11.2015    JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komory