Posudek na střední školu

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání nebo v průběhu vzdělání

Je potřeba dodat (můžete i formou emailu):

  • seznam kódů oborů, na které se student hlásí
  • pokud dítě navštěvuje nějakého specialistu – poslední zprávy, pokud je nemáme v dokumentaci
  • mít splněnu poslední preventivní prohlídku

Na vypracování posudku máme ze zákona 10 pracovních dnů od dodání posledního potřebného vyjádření nebo zprávy. Žádejte si tedy o posudek s dostatečným předstihem. Posudků v průběhu února vydáváme několik desítek!

Na některé školy potvrzení vůbec není potřeba – např. na gymnázia. Můžete si ověřit zde. Podle kódu oboru si najdete omezení. Jestliže je tam omezení 28, znamená to, že obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Potvrzení na střední školy se sportovním zaměřením či sportovní gymnázia potvrzuje jedině sportovní lékař !

Seznam sportovních lékařů Ostrava:

https://www.sportovnimedicina.cz/

Centrum sportovní a zátěžové medicíny FN Ostrava : 597 372 714

Sportovní ambulance Nemocnice Vítkovice 720 042 217

 

Cena dle aktuálního ceníku.