Zbrojní průkaz

V kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost je vydání posudku:

  • pro skupinu B (sportovní účely – starší 15 let)
  • pro skupinu C (lovecké účely – žák školy, kde je zahrnuta výuka myslivosti – starší 18 let).

K vydání posudku je potřeba klinického vyšetření, kontrola zraku, barvocitu. Pokud nosí žadatel brýle, je potřeba doložit poslední zprávu od očního lékaře a přijít na vyšetření k nám s brýlemi, event. čočkami.

Podle aktuálních okolností a zdravotního stavu si mohu vyžádat před vystavením posudku vyjádření psychologa, popř. sportovního lékaře (zejména u sk. B).

Cena viz aktuální ceník.