19 let – výstupní prohlídka

Péče praktického lékaře pro děti a dorost končí 19. narozeninami. Před tímto datem vás ještě jednou pozveme na tzv. výstupní prohlídku s celkovým shrnutím a přípravou karty pro předání do péče praktického lékaře pro dospělé. Je dobré si zavčasu dospělého praktika zajistit, ideálně jeho jméno při výstupní prohlídce nahlásit a přinést přeregistrační formulář.

Náplní preventivní prohlídky je:

  • Kontrola anamnézy, shrnutí událostí od poslední prevence.
  • Shrnutí sledování u specialistů – prosím, doneste zprávy od všech specialistů, které navštěvujete.
  • Kontrola rodinné anamnézy, při zjištění vyššího kardiovaskulárního rizika (infarkt v rodině v mladším věku, porucha metabolismu tuků v mladším věku apod.) se domlouváme na vyšetření krve se zaměřením na tukový metabolismus.
  • Vyšetření moči.
  • Klinické vyšetření: kontrola zraku, měření krevního tlaku, celkové vyšetření včetně vyšetření postury (držení těla), zad apod.