Potvrzení, posudky

Potvrzení, posudky

Zdravotní způsobilost na zotavovací akce pro děti 200 Kč
Zdravotní způsobilost ke vzdělání – SŠ, VŠ (každý další obor + 50Kč) 200 Kč
Zdravotní způsobilost k TV a sportu 300 Kč
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 400 Kč
Zdravotní způsobilost k zbrojnímu průkazu 500 Kč
Zdravotní způsobilost před nástupem do zaměstnání – kategorie Ia 300 Kč
Lékařské potvrzení do jeslí, mateřské školy 100 Kč
Lékařské potvrzení pro cesty do zahraničí 500 Kč
Lékařské potvrzení pro absolvování svářečského kurzu 200 Kč
Lékařské potvrzení na vlastní žádost 200 Kč
Kopie již vydaného a stále platného potvrzení, posudku 50 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 100 Kč
Vypracování lékařské zprávy pro pojišťovnu 200 Kč
Vypracování žádosti o lázně a ozdravovny 200 Kč
Provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace 250 Kč
Provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace do druhého dne 500 Kč
Potvrzení o dietě, odklad školní docházky, ostatní potvrzení 100Kč